nasze dane

CREATIVO GROUP sp. z o.o.
41-700 Ruda Śląska, ul. Bukowa 13
NIP 6412533068
Regon 243689789
Rejestr przedsiębiorców: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
numer KRS: 526297
kapitał zakładowy 5.000,00 zł opłacony w całości

Kontakt do nas:
tel. 032 739 08 82
e-mail: sklep@e-mordka.pl

Nasz rachunek bankowy: 47 1140 2004 0000 3902 7643 7436 [mBank]